Đảng ủy xã Gia Vượng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Nhà văn hóa trung tâm xã Gia Vượng.

Ngày 21-22, tháng 7 năm 2022 Đảng ủy xã Gia Vượng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Nhà văn hóa trung tâm xã Gia Vượng.

          Tham dụ hội nghị có Thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân xã, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã, bí thư các chi bộ trực thuộc và Đảng viên toàn Đảng bộ xã. Đảng bộ Công An huyện , Đảng bộ Trung tâm y tế; Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Gia Viễn.

Hội nghị giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và từng cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết nhanh vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Trong 2 ngày làm việc, Hội nghị đã triển khai một số nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt như sau:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đếnnăm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Nguyễn Thị Thúy
  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập