Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Dự toán 07/01/2022 Hồ sơ dự toán năm 2022
Lượt xem: 144
Dự toán 05/10/2021 Hồ sơ dự toán năm 2021
Lượt xem: 140
Quyết toán 01/08/2021 Hồ sơ quyết toán 2020
Lượt xem: 305
4253/TCT-CS 20/09/2017 Giới thiệu điểm mới tại thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế GTGT
Lượt xem: 164
37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính
Lượt xem: 158
438/QĐ-TCT 05/04/2017 Quyết định về việc ban hành Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.
Lượt xem: 140
434/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 221
15/KH-UBND 08/02/2017 Kế hoạch sưu tầm, tư liệu, tài liệu, hiện vật để chuẩn bị trưng bầy tại nhà truyền thống thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 158
195/QĐ-UBND 19/01/2017 Quyết định về việc ban hành trương trình công tác năm 2017
Lượt xem: 142
02/KH-UBND 04/01/2017 Kế hoạch thực hiện chương trình toàn khóa số 2
Lượt xem: 160
12